Σύμβολα ανισότητας και ισότητας, σύγκριση αριθμών.

Παίζω και κατανοώ τα σύμβολα ανισότητας και ισότητας. Μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνω να συγκρίνω τους αριθμούς.

Νήπια 1