"Μην τσαλακώνετε την καρδιά μας!"

Στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού μας προγράμματος, πραγματοποιήσαμε μία βιωματική δραστηριότητα για την επίδραση της συμπεριφοράς μας στους άλλους. Πώς μοιάζει η καρδιά, αν την τσαλακώσουμε και της μιλήσουμε άσχημα; Παρατηρήσαμε ότι οι γρατζουνιές παραμένουν, ακόμα κι αν έπειτα ζητήσουμε "Συγνώμη" και συμπεριφερθούμε ευγενικά. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πριν πράξουμε! 

Προνήπια 1 και 2