Εργασία με διαβήτη

Τα παιδιά γνωρίζουν τον διαβήτη, ως όργανο Γεωμετρίας και σχηματίζουν τον δικό τους κύκλο, όπως μπορούν. Προτείνουν τίτλο για την εργασία τους και ακολουθεί Φωνολογική Επίγνωση των λέξεων αυτών. Κλείνοντας, γράφουν τον τίτλο στην εργασία τους.

Νήπια 1