Ας μετρήσουμε και αντίστροφα…

Τα Νήπια ανεβαίνουν και κατεβαίνουν σε απλές γραφικές παραστάσεις μιας σκάλας, παρέα με τους αριθμούς (1-10), τους οποίους κόβουν και κολλούν στα κατάλληλα σκαλοπάτια σύμφωνα με τη σωστή απαρίθμηση.

Νήπια 1