Αναζητώ τρόπους μέτρησης

Τα Νήπια αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα τρόπων μέτρησης, προκειμένου να ανακαλύψουν και να αιτιολογήσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των σχημάτων, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και τετραγώνου. Επιλέγουν ως μέτρο σύγκρισης τον χάρακα. Χωρίζονται σε ομάδες, κάποιες εξ αυτών  αναλαμβάνουν τη μέτρηση και οι υπόλοιπες την καταγραφή των δεδομένων. Κλείνοντας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην ομάδα.   

Νήπια 1