«Όταν σ’ έχω φίλο, ο ήλιος χαμογελά!»

Αυτή τη φράση έγραφαν τα βραχιόλια της φιλίας των Προνηπίων, τα οποία διακόσμησαν και φόρεσαν, για να θυμούνται πάντα την αξία της ενότητας και της φιλίας. 

Προνήπια 1 & 2