Μαθαίνοντας με το Osmo

Στο Νηπιαγωγείο μας αγαπάμε τη μάθηση και την τεχνολογία. Μέσα από το Osmo Genius, το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα παιχνιδιού που λειτουργεί μέσω iPad, μετατρέπουμε τον φυσικό χώρο σε ψηφιακό παιχνίδι. Βελτιώνουμε τη δημιουργική μας σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την κατανόηση του χώρου. Με το Osmo, τα παιδιά δουλεύουν ενστικτωδώς μαθαίνοντας προγραμματισμό και τις βασικές έννοιες της κωδικοποίησης σαν μέρος του παιχνιδιού.
Νήπια 2