Γνωρίζω και υιοθετώ τη «Σοφία»

Τα Νήπια του Κολεγίου μας παρακολούθησαν, στον χώρο του Νηπιαγωγείου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αρκτούρου. Επιπροσθέτως, μέσω κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού οι μαθητές γνώρισαν τις αρκουδίτσες και την ιστορία τους. Επέλεξαν να υιοθετήσουν τη Σοφία, όμορφη και ανεξάρτητη.
Νήπια 1 & 2