Τα παιχνίδια ζωντανεύουν

Τα αστεράκια παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, «Τα παιχνίδια ζωντανεύουν», στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Παιδικός Σταθμός 1 & 2