Τα Μέσα Μεταφοράς. Το τρένο.

Τσαφ-τσουφ, τσαφ-τσουφ το τρένο περνά και μας σφυρά... Τα μελισσάκια μεταμορφώνονται στη μηχανή και τα βαγόνια ενός τρένου, που κινείται πάνω στις ράγες και περνάει μέσα από τούνελ άλλοτε γρήγορα και άλλοτε αργά!
Παιδικός Σταθμός 3