Παίζουμε κρυπτόλεξο!

Αφού φορέσουμε τα ερευνητικά μας γυαλιά, ψάχνουμε να βρούμε τις λέξεις που κρύφτηκαν είτε οριζόντια είτε κάθετα είτε διαγώνια!
Νήπια 2