Παίζοντας με τα φρούτα και τα λαχανικά

Στην τάξη μας εμφανίστηκε ένα μεγάλο ταμπλό, το οποίο είχε πάνω ζωγραφισμένα φρούτα και λαχανικά. Κάθε ένα από αυτά είχε μια τρύπα. Τα αστεράκια έπρεπε να περάσουν όσες μπάλες μπορούσαν μέσα από κάθε τρύπα. Έτσι, λοιπόν, το κουτί με τις μπάλες στήθηκε, η μουσική άρχισε και τα παιδιά ξεκίνησαν τις βολές.
Παιδικός Σταθμός 1