Ο μαγικός κόσμος των γραμμάτων

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ μας «Ο μαγικός κόσμος των γραμμάτων», τα νήπια καλούνται να ανταποκριθούν σε μία ακόμα εκπαιδευτική δραστηριότητα. Παρατηρώντας και συνδυάζοντας έγχρωμες εικόνες και φύλλα εργασίας, όπου αναγράφονται λέξεις από τις οποίες λείπει το αρχικό τους γράμμα, καθώς και τρία μεμονωμένα γράμματα, εκ των οποίων το ένα εξ αυτών είναι το ζητούμενο. Τα παιδιά καλούνται να το αναζητήσουν, να το επιλέξουν και να το προσδιορίσουν με μανταλάκι, να το γράψουν στη θέση από την οποία λείπει και τέλος να διαβάσουν τη λέξη. 
Νήπια 1