Τα μουσικά όργανα

Κρουστά, πνευστά και έγχορδα! Τα Μελισσάκια γνωρίζουν τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων και χρωματίζουν το δικό τους κρουστό, το κινεζικό τυμπανάκι.
Παιδικός Σταθμός 3