Η φωτιά θέλει οξυγόνο

Τα Νήπια εντρυφούν, πειραματίζονται, παρατηρούν και μαθαίνουν. Σκεπάζουμε με βάζο ένα αναμμένο κερί. Θα παραμείνει στην αρχική του κατάσταση, για όση ώρα υπάρχει οξυγόνο και έπειτα από λίγο θα σβήσει. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά χρειάζεται οξυγόνο.
Νήπια 1 & 2