Οι αρλεκίνοι

Τα Μελισσάκια χρωματίζουν χαρτόνι με τέμπερα και σφουγγάρι και φτιάχνουν το δικό τους καπέλο αρλεκίνου!
Παιδικός Σταθμός 3