Διαδικασίες απαρίθμησης

Τα Μαθηματικά, μεταξύ των άλλων, είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία που προσελκύει το ασίγαστο ενδιαφέρον των παιδιών. Με εφαλτήριο τα επτά ποδαράκια της Κυρά Σαρακοστής, πέρα από τις προσεγγίσεις των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, επιπροσθέτως, επινοήσαμε αυτοσχέδιες ζωγραφιές-παιχνίδια απαρίθμησης της σειράς των αριθμών. Τα παιδιά καλούνται να γράψουν τον κατάλληλο αριθμό στα σκαλοπατάκια. Σε χαρτί του μέτρου τα Νήπια ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, απαριθμούν και γράφουν τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε σκαλοπάτι.
Νήπια 1