Πρόγραμμα Γλωσσικής Αφύπνισης και Πολυγλωσσίας


Το πρόγραμμα Γλωσσικής Αφύπνισης και Πολυγλωσσίας στο Νηπιαγωγείο του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», υλοποιείται από την ερευνητική ομάδα PLURALITÉ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ευαγγελία Μουσούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., ενώ ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία του ίδιου Τμήματος κ. Μάγδα Κουκούλη, υπό την καθοδήγηση της κ. Μουσούρη.
 
Η Γλωσσική Αφύπνιση εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία, ενώ αποσκοπεί στην απόκτηση θετικών αναπαραστάσεων αναφορικά με τις γλώσσες/πολιτισμούς και στην ανάπτυξη των πολυγλωσσικών και διαπολιτισμικών τους δεξιοτήτων. Παράλληλα, ενισχύεται και αναπτύσσεται η αναστοχαστική δεξιότητα, όχι μόνο στο πλαίσιο διδασκαλίας/εκμάθησης των γλωσσών αλλά και σε αυτό των άλλων μαθημάτων. Στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από μια δραστηριότητα Γλωσσικής Αφύπνισης που πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο μας: Τα παιδιά αρχικά παρακολούθησαν βίντεο με το τραγούδι «Tête, épaules et genoux, pieds» σε διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Σουηδικά) και προσπάθησαν να εντοπίσουν τις λέξεις για τα μέρη του σώματος στην κάθε γλώσσα, ενώ στη συνέχεια διασκέδασαν τραγουδώντας και χορεύοντας το τραγούδι στις γλώσσες των βίντεο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας PLURALITÉS μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://pluralites.web.auth.gr/el/
http://pluralites.web.auth.gr/el/