Συλλαβίζω ρυθμικά τ' όνομά μου

Ο αλληγορικός λόγος και ο ελκυστικός ρυθμός της παροιμίας μας «Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει», αποτελούν για μας το εφαλτήριο της μύησης των παιδιών στη συλλαβιστική  μορφή των λέξεων. Οι πρώτες λέξεις που επιλέγουμε είναι τα ονόματά τους καθώς αυτά αποτελούν για τα παιδιά το πρώτο κείμενο που αναγνωρίζουν. Καλούνται να γράψουν τ’ όνομά τους με πεζά γράμματα (αναρτημένα στον πίνακα). Εστιάζουμε στο πρώτο γράμμα που παραμένει κεφαλαίο ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά. Και το δεύτερο σημείο το οποίο επισημαίνουμε είναι ο τόνος, η συλλαβή που χτυπάμε παλαμάκια δυνατά ενώ στις υπόλοιπες σιγανά.

Νήπια 1