Η δίκαιη κούπα του Πυθαγόρα

Ο σοφός Μαθηματικός Πυθαγόρας, ο Σάμιος,  μάς διδάσκει από τα βάθη των χρόνων να δεχόμαστε το άριστο μέτρο και να είμαστε δίκαιοι. Με τη δίκαιη κούπα του μάς δείχνει πως όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Ποιος θα καταφέρει να γεμίσει την κούπα ως το χαραγμένο όριο και να είναι δίκαιος; Όποιος το ξεπεράσει, η κούπα του θα αδειάσει!

Προνήπια 1 & Προνήπια 2