Βιολογία: Οι 5 Αισθήσεις

Παίζουμε τυφλόμυγα! Τα παιδιά με κλειστά μάτια και με μόνο αρωγό την αίσθηση της αφής, προσπαθούν να αναγνωρίσουν αντικείμενα, παιχνίδια, ζωάκια, παιδαγωγικό υλικό της τάξης. Όμως, οι τόνοι ανεβαίνουν και το παιχνίδι παίρνει φωτιά, όταν ακούγεται η οδηγία του παιχνιδιού, και τώρα προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τους συμμαθητές μας.

Νήπια 1