Ο Ποητιτής... στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου παρακολούθησαν τις διαδραστικές μουσικές παραμυθοϊστορίες με τίτλο: «Ο Ποιητιτής... και οι μύθοι που σκαρώσαν παραμύθι», από την ομάδα παιδικού θεάτρου «Σκοινί - Κορδόνι», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ. Τα παιδιά συμμετείχαν στα παραμύθια αναπαράγοντας ήχους, ρυθμούς και δράσεις και ανακάλυψαν μέσα από τις ιστορίες του Ποιητιτή, που ρωτάει όλο «Τι;», τις αξίες της ευγένειας, της αλληλοβοήθειας, της πίστης, της επιμονής, της φιλίας και του σεβασμού!

Νήπια και Προνήπια