Μαθηματικές γραμμές

Τα παιδιά μεταφέρουν στο δάπεδο της τάξης τις πληροφορίες που μόλις προσέλαβαν. Με τις κιμωλίες ανά χείρας, πολύ γρήγορα, το πάτωμα θυμίζει ταγκράμ με ευθείες, καμπύλες, τεθλασμένες, ζιγκ - ζαγκ γραμμές. Κινούνται πάνω σ’ αυτές με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μη χάσουν την ισορροπία τους και κατ’ επέκταση βαθμούς για την ομάδα τους. Τέλος, νικητές και ηττημένοι δίνουν τα χέρια και περνούν στα τραπεζάκια για να αποδώσουν τις γνώσεις τους και στα φύλλα εργασίας.

Νήπια 1