Γεωργικές εργασίες

«Ο γεωργός πάει στον αγρό πρωί σαν ξημερώσει» λέει ένα παιδικό τραγουδάκι. Όμως, κι εμείς, τα νηπιάκια του «ΔΕΛΑΣΑΛ» ήρθαμε πρωί - πρωί στο σχολείο μας, γιατί οι εκπαιδευτικές μας υποχρεώσεις τρέχουν - γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και πειράματα. Ω! μα φυσικά, σήμερα, θα πειραματιστούμε, και ως άλλοι γεωργοί, θα φυτέψουμε τους σπόρους μας. Μελετήσαμε τις προϋποθέσεις της καλύτερης ανάπτυξης τους (αέρας, νερό, φως) και ως καλοί επιστήμονες θα τα κρατήσουμε για λίγο κοντά μας για να παρατηρούμε την ανάπτυξή τους.

Νήπια 1