Στη χώρα του Μπλε

Τα Αστεράκια ταξίδεψαν στη χώρα του χρώματος μπλε. Το μεταφορικό τους μέσο ήταν ένα αεροπλάνο σχεδιασμένο στο πάτωμα. Όμως, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Το αεροπλάνο δεν ήταν μπλε. Τότε, τα Αστεράκια ξεχώρισαν όλα τα μπλε παιχνίδια από την τάξη και «έντυσαν» το αεροπλάνο μας!

Παιδικός Σταθμός 1