Προσέγγιση του αριθμού 3

Με ποικίλες δραστηριότητες και υλικά της τάξης προσεγγίζουμε την έννοια του αριθμού 3. Ζωγραφίζουμε στο δάπεδο τόσα αντικείμενα, όσα αντιστοιχούν στον αριθμό. Σχηματίζουμε ομαδούλες παιδιών ή αντικειμένων που να ανταποκρίνονται στην έννοια του αριθμού. Τέλος, δουλεύουμε σε φύλλα εργασίας στα οποία μετράμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και ανακαλύπτουμε σε περιοδικά και εφημερίδες τον αριθμό 3, τον κόβουμε και τον κολλάμε.

Νήπια 1