Παιχνίδια με το σώμα μου

«Μπαλίτσα στη μυτίτσα, μπαλίτσα στην κοιλίτσα, μπαλίτσα στο γονατάκι και μετά στο κεφαλάκι...» λέει η δασκάλα και τα Μελισσάκια κρατώντας μια μπαλίτσα στο χέρι, και ενώ κινούνται στον χώρο, την ακουμπούν στα διάφορα μέρη του σώματός τους!

Παιδικός Σταθμός 3