Άσκηση σεισμού

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη άσκηση σεισμού για το σχολικό έτος 2014 - 2015. Οι ομάδες των Προνηπίων και Νηπίων μας ολοκλήρωσαν επιτυχώς την προγραμματισμένη αυτή άσκηση, καθώς είχαν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Πώς δημιουργούνται οι σεισμοί, πώς μετράμε την ένταση τους (κλίμακα Ρίχτερ - αμερικανός γεωλόγος), ποιες οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο, πώς μπορούμε να προστατευθούμε κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του σεισμού;

Νήπια & Προνήπια