Παίζουμε με τα σχήματα

Στο τμήμα των Προνηπίων 2, την προηγούμενη εβδομάδα, μάθαμε τα σχήματα και δημιουργήσαμε όμορφες ζωγραφιές σχεδιάζοντας τα περιγράμματα του τετραγώνου, του τριγώνου, του κύκλου και του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. Επίσης, συνδυάσαμε τα σχήματα μεταξύ τους, προκειμένου να δημιουργήσουμε άλλα σχέδια όπως σπιτάκια, δέντρα και ανθρωπάκια. Ήταν πολύ διασκεδαστικό!

παίζουμε με τα σχήματα (1)παίζουμε με τα σχήματα (2)

παίζουμε με τα σχήματα (3)παίζουμε με τα σχήματα (4)

Προνήπια 2