Το θεατρικό παιχνίδι ξεκίνησε!

Γνωριστήκαμε μεταξύ μας χαρίζοντας ο ένας στον άλλον εκτός από το όνομά μας και δύο χρωματιστά μπαλόνια!

01. παιχνίδια γνωριμίας (2)01. παιχνίδια γνωριμίας (1)

Το τρένο πέρασε από μπροστά μας και σε κάθε στάση που έκανε περνούσα από κάτω του πολλά σκανταλιάρικα σκουληκάκια!

02. τσαφ-τσουφ (1)02. τσαφ-τσουφ (2)

Φυσικά, σε κάθε μας συνάντηση δεν παραλείπουμε να γυμνάσουμε με πολλές διασκεδαστικές ασκήσεις τα φθογγοπλαστικά μας όργανα!

03. ασκήσεις (1)03. ασκήσεις (2)

Ακούσαμε μια μαγική μουσική που κάθε φορά που σταματούσε απότομα μας μεταμόρφωνε σε αγάλματα!

04. αγαλματάκια

Θεατρικό Παιχνίδι
Πέννυ Γραικού
Θεατρολόγος