Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αγωγής, το Νηπιαγωγείο μας πραγματοποίησε, την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012, επίσκεψη στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Εκεί, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τις δουλειές τους αγροκτήματος και για τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Επίσης, παρατήρησαν τους αμπελώνες, τους ελαιώνες, του οπωρώνες και το λαχανόκηπο. Έμαθαν λεπτομέρειες για την καλλιέργεια και τη φροντίδα τους και συνέχισαν στους υπόλοιπους χώρους του αγροκτήματος. Επισπευτήκανε το τρυγείο και το γαλακτοκομείο της σχολής, όπου πληροφορηθήκανε για τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού και του γάλακτος. Ολοκληρώνοντας την περιήγησή τους στο αγρόκτημα, επισκεφτήκανε τους στάβλους με τις αγελάδες και τα μοσχαράκια.

αμερικανική γεωργική σχολή (1)αμερικανική γεωργική σχολή (2)

αμερικανική γεωργική σχολή (3)αμερικανική γεωργική σχολή (4)

Νήπια & Προνήπια