Φτιάχνοντας το δικό μας δάσος

Τι βρίσκουμε σ’ ένα δάσος; Ψηλά δέντρα, θάμνους, ζώα και αναπνέουμε καθαρό αέρα. Προσπαθήσαμε, λοιπόν, να φτιάξουμε ένα δάσος με τέμπερες! Έτσι, χωριστήκαμε σε ομάδες. Κάθε ομάδα είχε τη δική της αρμοδιότητα: άλλη τα φύλλα των δέντρων, άλλη τους κορμούς, άλλη τα ζώα, κ.τ.λ. Εμείς, οι μικροί ζωγράφοι των προνηπίων 1, τα καταφέραμε δουλεύοντας ομαδικά, συνεργατικά, με υπομονή, φαντασία και ταλέντο!

φτιάχνοντας το δικό μας δάσος

Προνήπια 1