Ο μάγος με τα χρώματα

Ακούσατε, ακούσατε!! Ο Χρωματομάγος σκόρπισε όλες τις χρωματοκλωστές!!

ο μάγος με τα χρώματα (5)Τα νέα μαθεύτηκαν στη Χρωματούπολη και έτσι οι κίτρινοι, οι κόκκινοι, οι πράσινοι και οι μπλε άνθρωποι βρήκανε τη λύση. Μάζεψε ο καθένας τις κλωστές με το χρώμα που του αντιστοιχεί και στη συνέχεια έβαψαν το σπιτάκι τους για να μη μπορέσει ο μάγος να ξαναπάρει τις χρωματοκλωστές.

ο μάγος με τα χρώματα (1)ο μάγος με τα χρώματα (2)ο μάγος με τα χρώματα (3)ο μάγος με τα χρώματα (4)

Παιδικός Σταθμός 1