Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Επειδή η οδηγική συμπεριφορά είναι θέμα παιδείας, στα Προνήπια 1 μιλήσαμε για τους κανόνες συμπεριφοράς τους οδηγού, αλλά και του πεζού. Κυκλοφορώντας στους «δρόμους» που κατασκευάσαμε μέσα στην τάξη, τα παιδιά συνειδητοποίησαν τους κινδύνους που κρύβουν οι δρόμοι, αλλά και τη σημασία της ασφαλούς οδήγησης.

«Δεν πίνουμε αλκοόλ πριν οδηγήσουμε»

«Δεν οδηγούμε νυσταγμένοι»

«Δε μιλάμε στο κινητό ενώ οδηγούμε»

«Φοράμε πάντα ζώνη»

Ακόμη, τα παιδιά γνώρισαν το «Γρηγόρη» και το «Σταμάτη», αλλά και τα βασικά σήματα, όπως το STOP.

κυκλοφορώ με ασφάλεια (1)κυκλοφορώ με ασφάλεια (2)

κυκλοφορώ με ασφάλεια (3)κυκλοφορώ με ασφάλεια (4)

Προνήπια 1