Τήξη και πήξη του νερού

Φυσικές Επιστήμες: Στα εργαστήρια του «ΔΕΛΑΣΑΛ» οι μικροί επιστήμονες πειραματίζονται για την τήξη και πήξη του νερού. Όλα ξεκίνησαν όταν τα παιδιά ανακάλυψαν πάγο στην αυλή του Νηπιαγωγείου μας. Ο ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του στην εγρήγορση και αφού βρήκαν μικρά δοχεία από τα παιχνίδια τους και μετέφεραν τα κομμάτια του πάγου στην τάξη, ξεκινήσαμε με τη διαδικασία της παρατήρησης. Ενώ όλοι κρατούσαν ένα κομμάτι πάγου, κλήθηκαν, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους, να παρατηρήσουν τον πάγο και να τον περιγράψουν. Συνεχίσαμε με διερεύνηση, παρατήρηση, υποθέσεις κι εξερεύνηση ώστε να γνωρίσουμε σε όλα τα στάδια την τήξη και πήξη του νερού.

τήξη και πήξη του νερού (1)τήξη και πήξη του νερού (2)

Νήπια 1