Ταξίδι στο χρόνο

Ένα «ταξίδι στο χρόνο» έκανα οι μικροί μαθητές του τμήματος Προνήπια 1, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των εποχών και των «παιδιών» τους, τους μήνες.

Κατασκευάσαμε έναν πίνακα εποχών όπου τα παιδιά μοίρασαν τους μήνες ανά εποχή. Έπειτα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες (φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι) και ζωγράφισαν ό,τι ήθελαν σχετικά με την εποχή για την οποία ήταν υπεύθυνη η ομάδα τους. Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσίασε τη δουλειά της στην τάξη και όλοι μαζί θαυμάσαμε το δημιούργημά μας!

ταξίδι στο χρόνο

Προνήπια 1