Δεξιά & Αριστερά

Γνωστικές Περιοχές: Βιολογία.
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τις δύο πλευρές του σώματος, τη δεξιά και αριστερή. Μέσα από τη θεματική ενότητα «γνωρίζω τον εαυτό μου» τα παιδιά ανακαλύπτουν μέσα από δραστηριότητες το δεξί και αριστερό αγκώνα, μάτι, αυτί, χέρι, κλπ. Παρουσιάζω ζευγάρια γαντιών ανακατεμένα στο πάτωμα. Τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν και να κάνουν το δικό τους ζευγάρι. Κατόπιν, προτείνουν μια ομαδική εργασία όπου κολλούν τα ζευγάρια των γαντιών τους (αριστερό – δεξί) προσέχοντας να ζωγραφίσουν με κόκκινο το αριστερό και με μπλε το δεξί.

δεξί κι αριστερό (1)δεξί κι αριστερό (2)

Νήπια 1