Ο χάρτης του σώματος

Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, σκεφτήκαμε. Έχει άλλο χρώμα ματιών, άλλο χρώμα μαλλιών, διαφορετικό σχήμα προσώπου, κτλ. Όμως τα μέρη του σώματός του, εξωτερικά, είναι ίδια, τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι, η κοιλιά. Έτσι, λοιπόν, ονομάσαμε όλα τα εξωτερικά μέρη του σώματος μας και κάναμε ένα χάρτη με τις ονομασίες τους, αντιστοιχίζοντας με βέλη τα μέρη με τις λέξεις.

ο χάρτης του σώματος (1)ο χάρτης του σώματος (2)

Νήπια 2