«Περισσότερα & Λιγότερα» (Μαθηματικά - Γλώσσα)

Τα παιδιά οδηγούνται στις έννοιες περισσότερα και λιγότερα καθώς καλούνται να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους (γλώσσα) σχετικά με ποιο κριτήριο καθόρισαν τις παραπάνω έννοιες. Συνεχίζουμε εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για τις έννοιες αυτές με δραστηριότητες όπου αποδίδονται αριθμοί σε ποσότητες (π.χ. σχηματίζουμε ομάδες παιδιών ή αντικειμένων) και αντίστροφα σε καρτέλες αριθμών αντίστοιχες ποσότητες (π.χ. στο κουτί «1» να βάλουμε μια μπάλα).

περισσότερα και λιγότερα (1)περισσότερα και λιγότερα (2)

Νήπια 1