Δημιουργούμε τη δική μας εφημερίδα

Τα παιδιά ξεφυλλίζουν προσεκτικά τα φύλλα κάποιων εφημερίδων. Αναγνωρίζουν φωνούλες, σχηματίζουν συλλαβές και διαβάζουν τις λέξεις. Στη συνέχεια προτείνουν να δημιουργήσουν τη δική τους πρωτότυπη εφημερίδα. Κόβουν τις λέξεις που έχουν διαβάσει στις εφημερίδες, τις κολλούν σε μεγάλα κανσόν χαρτόνια κι έπειτα κόβουν και κολλούν εικόνες σχετικές με τις λέξεις. Οι συντάκτες μας ολοκληρώνουν την εφημερίδα τους υπογράφοντας κάτω από τα θέματά με τα οποία ασχολήθηκαν.

η δική μας εφημερίδα (1)η δική μας εφημερίδα (2)

Νήπια 1