"Κυρία, να παίξουμε;"

Το ελεύθερο παιχνίδι είναι ο αγαπημένος χρόνος των μικρών μαθητών στην καθημερινότητά τους. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό, αποτελεί ζωτική σημασία στην υγιή και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Συνδυάζει αρμονικά την καλλιέργεια κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων. 

Νήπια