Εκπαιδευτική επίσκεψη «Παιδί και σκύλος»

Τα Προνήπια επισκέφθηκαν τον Κυνοφιλικό Σύλλογο «ΚΥΝΟΓΝΩΣΙΑ», όπου οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές σκύλων μάς παρουσίασαν θέματα που αφορούν τα σκυλάκια και τα ζώα γενικότερα, τη συμβίωση με αυτά, αν και πώς τα προσεγγίζουμε, καθώς και πολύτιμες συμβουλές προς το προσωπικό του σχολείου, για τον τρόπο διαχείρισης μίας σκηνής που περιλαμβάνει σκύλο/σκύλους, τι πρέπει να πούμε στα παιδιά σε κάθε περίπτωση κ.ά. Παρακολουθήσαμε πώς αλληλεπιδρά ένας σκύλος με τον κηδεμόνα του, αλλά και ήρθαμε σε επαφή με έναν φιλικό σκύλο, ώστε να υπάρχει ασφαλής και ευχάριστη βιωματική εμπειρία. Επίσης, γνωρίσαμε το επάγγελμα του κτηνιάτρου, μέσα από μια πραγματική εξέταση σκύλου από έναν κτηνίατρο.