"Το Σχολείο, το δεύτερο σπίτι μας!"

"Κυρία, αυτό είναι το σχολείο μας! Είναι σαν το σπίτι μας!". Το αίσθημα του "ανήκειν" σχετίζεται με το πόσο πιστεύει το κάθε παιδί ότι είναι αποδεκτό, υποστηρίζεται και συμπεριλαμβάνεται από άλλους. Τα παιδιά νιώθουν τον σπουδαίο ρόλο τους στη σχολική ζωή και το καθένα αφήνει το δικό του στίγμα σε αυτή. Με αγάπη και σεβασμό ως προς στις ανάγκες τους, τα ενισχύουμε τόσο γνωστικά, όσο και συναισθηματικά. Στόχος είναι η συνεχής τους εξέλιξη, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και αποδοχής, στο δεύτερο σπίτι τους. 

Νήπια