Παζλ μνημείων

Ένας παγκόσμιος χάρτης σε παζλ, όπου απεικονίζονται και τα μνημεία, βρίσκεται μπροστά μας. Λείπουν, όμως, μερικά κομμάτια. Τα Αστεράκια πρέπει να βρουν και να συμπληρώσουν τα κομμάτια που λείπουν.

Αστεράκια 1 & 2