Επιμόρφωση «Συνεργατική Μάθηση»

Το Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε η τρίωρη Επιμόρφωση με θέμα τη Συνεργατική Μάθηση, για τους εκπαιδευτικούς του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου. Εισηγήτρια ήταν η Δρ. Ελένη Ζησοπούλου, Νηπιαγωγός και τέως Συντονίστρια Νηπιαγωγών της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Οι Νηπιαγωγοί μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις στρατηγικές της συνεργατικής μάθησης και να εξοικειωθούν με αυτήν την εξαιρετικά ωφέλιμη μέθοδο διδασκαλίας, μέσα από την οποία καλλιεργούνται και οι ήπιες δεξιότητες των μικρών παιδιών.

Με την κ. Ζησοπούλου ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το δεύτερο μέρος της επιμόρφωσής μας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς με στόχο την ανατροφοδότηση. 

https://lh7-us.googleusercontent.com/LaI4q0v54hdI9vMHacPeqety6ERu45jRCLzwtbBoyUSHoKMtYL1hBD4qqFz641pLwJFTADlgUVOFivNSOyPtl2Erc4eNCL1Tb8RgtnS4Hu7-2RFShgg3Xom86VZO8sHPqd1uzwgNksu1