Φωτοσκίαση μνημείων

Λευκές κόλλες χαρτί και ένας φακός βρίσκονται μπροστά μας. Τι θα συμβεί αν φωτίσουμε με το φακό τη λευκή κόλλα; Θα εμφανιστεί ένα κρυμμένο μνημείο! Ερχόμαστε, έτσι, σε επαφή με τις φυσικές επιστήμες και εξασκούμε την παρατηρητικότητά μας.

Αστεράκια 1 & 2