Οι κύκλοι του Kandinsky

Τα Νήπια μελετούν τα χρώματα και τις φόρμες από το έργο του Wassily Kandinsky, με τίτλο: “Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους”.

Φτιάχνουν τα δικά τους και εξασκούνται στη χρήση του ψαλιδιού.

Εικαστική Αγωγή Νηπιαγωγείου