Ο αξιωματικός

αξιωματικός (Α, ♗♝) είναι ένα από τα κομμάτια στο σκάκι. Είναι λιγότερο ισχυρός από τον πύργο αλλά ανάλογης ισχύος με τον ίππο. Στο σκάκι, κάθε παίκτης ξεκινά την παρτίδα με δύο αξιωματικούς, έναν λευκοτετράγωνο και έναν μαυροτετράγωνο δίπλα στον βασιλιά και τη βασίλισσα. Λέγονται από πολλούς και τρελοί (από το γαλλικό τους όνομα fou, το οποίο χρησιμοποιείται και στα ελληνικά, που σημαίνει τρελός).

Όμιλος Σκάκι Νηπιαγωγείου