Τα Περιστέρια της Ειρήνης

Τα προνήπια για τις Ημέρες Ειρήνης δημιουργούν φιγούρες πουλιών. Τα πουλιά σχεδιάζονται κατ’ εξοχήν από τις παλάμες των παιδιών, που με ένα μαρκαδόρο ζωγραφίζουν το περίγραμμα. Τα χαρτονάκια κόβονται περιμετρικά στο περίγραμμα από τα τα ίδια τα παιδιά.  Έπειτα, ζωγραφίζουν ράμφη και μάτια, ενώ κολλάνε  φτερά για να τα διακοσμήσουν, και γλωσσοπίεστρα για να κρατάνε την κατασκευή τους.  Η κατασκευή αυτή στοχεύει στην εξάσκηση του συγχρονισμού ματιών και χεριών και στην ενδυνάμωση των μυών του χεριού. Παράλληλα, εμπλουτίζεται η φαντασία τους και οξύνεται η παρατήρηση.