Ακτίνες Χ

Τα Νήπια εμπνευσμένα από τη Μαρία Κιουρί δημιούργησαν εικαστικά, με ακτίνες Χ, έναν σκελετούλη.

Νήπια